Historia 12 Pułku Ułanów Podolskich

Rodowód 12 Pułku Ułanów Podolskich wywodzi się z epoki Księstwa Warszawskiego.
8 czerwca 1809 powstał 5. Pułk Jazdy Francusko-Galicyjskiej dowodzonej przez
płk. Gabriela Rzyszczewskiego.

Po włączeniu wojsk Francusko-Galicyjskich do Armii Polskiej 5. Pułk został przemianowany na 12. Pułk Ułanów używając na pamiątkę barw czerwono-biało-niebieskich.

W wyprawie na Moskwę w 1812r. Pułk wziął udział w bitwach pod Mirem, Borodino, Czerykowem, Woronowem i Medyną.

Ze względu na stan liczbowy Pułk w 1813 połączył się z 8 Pułkiem Ułanów i odtąd walczył pod nazwą 8. Pułku Ułanów z dowódcą płk. Antonim Potockim w bitwach pod Neustadt, Wachau,
a w końcu pod Lipskiem (tzw. "Bitwa Narodów").

Ponowne odtworzenie Pułku nastąpiło w czasie powstania listopadowego. W wyniku walk pod Powendeniami i Nowym Miastem Żmudzkim pułk wojska zostały okrążone i rozbrojone. Zmarł dowódca 12. Pułku mjr ks. Jan Giedroyć.

Po raz trzeci w swojej historii Pułk odrodził się w czasach II Rzeczypospolitej w lutym 1919. Zawiązkiem Pułku był oddział jazdy wydzielony 9 grudnia 1917 z 1 Pułku Kirasjerów Gwardii Rosyjskiej.

19 lutego 1919 nadano nazwę 12 Pułku Odsieczy Lwowa z nowym dowódcą płk. Józefem Tokarzewskim. 7 maja 1919 Pułk otrzymał sztandar. Matką chrzestną sztandaru była Maria z Ostrowskich Władysławowa Brzozowska. Matką Pułku nazwano ks. Izabelę Radziwiłłową, która ufundowała dla Pułku m.in. szable nazwane "Radziwiłłówkami", orzełki z liczbą "12".
25 października 1919 Pułk uzyskał oficjalny tytuł Ułanów Podolskich.

W okresie międzywojennym Pułk stacjonował w Białokrynicy pod Krzemieńcem. w 1925r. data święta pułkowego została ustalona na 7 maja (rocznica wręczenia pierwszego sztandaru).

W czasie II wojny światowej Pułk dostał rozkaz zmiany przynależności. Został włączony w skład Wołyńskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem płk dypl. Juliana Filipowicza.

W Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii wziął udział we wrześniu 1939 w bitwach pod Mokrą, w lasach Łobodna, pod Cyrusową Wolą, Cyganką. W walkach w Puszczy Kampinoskiej 19 września żołnierze Pułku spalili sztandar, aby nie wpadł w ręce wroga. 1. szwadron Pułku walczył także pod Komarowem i Krasnobrodem. Liczni żołnierze Pułku brali również udział w powstaniu warszawskim w 1944r.

Na terenie Rosji po przystąpieniu jej do wojny po stronie aliantów z byłych jeńców wojennych odradza się 12. Pułk Ułanów Podolskich. Wraz z armią gen. Władysława Andersa zostaje on przetransportowany na wschód, m.in. do Iranu, a następnie Iraku. W październiku 1942r. Pułk zmienił nazwę na 12. Pułk Kawalerii Pancernej.

W maju 1943r. Pułk został przydzielony do 3. Dywizji Strzelców Karpackich, a w grudniu nastąpiła ostateczna zmiana w nazwie na 12. Pułk Ułanów Podolskich.

W późniejszym czasie nastąpił przemarsz wojsk do Palestyny. W związku z przewidywanym wejściem do akcji bojowej utworzono 2. Korpus Polski w skład której wchodziła m.in. 3. Dywizja Strzelców. Następnie wojska zostały przetransportowane kolejno do Egiptu a następnie drogą morską do Włoch.

Tam wzięły udział w bitwie pod Monte Cassino w 1944r. Ułani Podolscy pierwsi zdobyli wzgórze demonstrując to zatkniętym proporcem pułkowym.

Z dniem 6 maja 1947 Pułk został rozwiązany. W tym samym roku powstało Koło Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich.

Tradycje oraz barwy 12. Pułku Ułanów Podolskich kultywował 12. Batalion Rozpoznawczy im. Ułanów Podolskich ze Szczecina.

Odznaka pułkowa
 1. Jerzy Łuszczek w 1992r. w Puławach
 2. Monika Kroczyńska w 1993r. w Warszawie
 3. Agata Krogulec i Piotr Ostrowski w 1994r. w Kokotku
 4. Jarek Podsiadły w 1996r. w Puławach
 5. Małgorzta Golc w 1997r. w Szczecinie
 6. Beata Haryłek w 1998r. w Szczecinie
 7. Magda Kaczmarek w 1999r. w Szczecinie
 8. Przemek Gaudy w 2000r. w Szczecinie
 9. Ewelina Gajek w 2001r. w Szczecinie
 10. Magda Albrycht i Katarzyna Zajder w 2002r. w Szczecinie
 11. Monika Szlama w 2003r. w Szczecinie
 12. Mariusz Kolman w 2004r. w Szczecinie
 13. Paweł Kolman w 2005r. w Szczecinie
 14. Magdalena Kotarba w 2006 w Szczecinie
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza